16. listopadu slavnostně zahájeny přednášky pro prvních 186 posluchačů

16. listopadu slavnostně zahájeny…

Otevřen byl pouze hospodářský odbor. Prvním děkanem se stal prof. Ing. Josef Černý.

Rok 1919

Rok 1919

Rok 1919

Děkujeme partnerům století mendelu