Rok 1920

Rok 1920

Rok 1920

Dokončena první etapa budování

Dokončena první etapa budování

Děkanem byl prof. PhDr. Karel Holý.

Děkujeme partnerům století mendelu