Kniha Století Agronomické fakulty

Lucie Janečková
Lucie Janečková
10.05.2019

S oslavami je spojena celá řada akcí a počinů. Obzvláště si vážíme pamětníků a nadšenců z řad našich zaměstnanců, studentů a absolventů.

Rok 2019 je pro Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně významným historickým milníkem. Připomínáme si 100. výročí založení Hospodářského odboru tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně, jehož je naše fakulta přímou pokračovatelkou.

S oslavami je spojena celá řada akcí a počinů, k nimž řadíme i vydání publikace Století Agronomické fakulty. Ta byla slavnostně pokřtěna 12. května 2019 na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně v Expozici ke 100 letům zemědělského vzdělávání na Moravě.

„Díky našim pamětníkům a nadšencům z řad zaměstnanců a absolventů vznikla jedinečná sbírka dobových fotografií dokumentujících vývoj naší Almae matris viridis od jejího zrodu až po současnost“, uvedl doc. Ryant děkan AF MENDELU.

Kniha je koncipovaná jako stručný chronologický přehled století Agronomické fakulty. Na 140 stranách je soustředěn fotograficky zdokumentovaný základní přehled historických událostí fakulty, který vznikl díky spolupráci a ochotě jednotlivců i ústavů podělit se o fotografie a vzpomínky, jež shromáždily v průběhu uplynulé doby. Součástí publikace je rovněž 18 rozhovorů s pamětníky, kteří spoluvytvářeli historii naší fakulty.

Věříme, že si kniha najde své čtenáře nejen mezi absolventy, ale že bude inspirovat současné i budoucí generace našich studentů a kolegů, kteří naváží na 100 let tradic, 100 let zemědělského vzdělávání, 100 let spolupráce s praxí a 100 let spolupráce s přírodou.

Děkujeme partnerům století mendelu

Mohlo by vás zajímat

Křest knihy Století Agronomické fakulty

Křest knihy Století…

Křest knihy Století Agronomické fakulty

Brněnská muzejní noc 18. 5. 2019

Brněnská muzejní noc 18. 5.…

Navštivte stánek Agronomické fakulty v sobotu 18. 5. 2019,…

Polní den "MendelGrass 2019" ve Vatíně

Polní den "MendelGrass 2019"…

Zveme Vás 16. 5. 2019 na tradiční jarní přehlídku polních…

Výzkumná pícninářská stanice ve Vatíně

Výzkumná pícninářská stanice…

Historie Výzkumné pícninářské stanice ve Vatíně očima pana…