Proč jarmark na akademické půdě?

Daniel Falta
Daniel Falta
28.03.2019

Založení nové tradice, velikonočního jarmarku na univerzitě, vysvětluje proděkan Agronomické fakulty Ing. Daniel Falta, Ph.D.

Jako pokračovatelé před 100 lety založené Vysoké školy zemědělské máme stále nejblíže k potravinám samotným a hlavně k jejich původu. Zemědělství a odvětví s ním související je tak stále nedílnou součástí každodenního života všech obyvatel planety. Potěšující je to, že se i Česká veřejnost v poslední době stále více zajímá o původ potravin a tzv. farmářské trhy jsou ve velké oblibě a pokud se podíváme na televizní pořady, velké množství je o vaření, přípravě a hlavně původu kvalitních potravin.

Proto jsme se i my oslovili výrobce a prodejce, kteří mohou doložit původ nabízeného zboží či ty, kteří získali nějaké ocenění kvality. Tím, že je jarmark přímo na univerzitě, můžeme návštěvníkům i spoustu věcí ukázat a vysvětlit. Můžeme tak jak potvrdit či vyvrátit mýty o různých potravinách, zvycích či způsobech získávání potravin.

Věříme tedy, že to bude mít i velký společenský dopad i na další nákupní chování, co se týče potravin. Samozřejmě nesmím opomenout ani to, že "vypěstováním, vychováním zvířete či výrobou potraviny" to nekončí. Zabýváme se i dalšími odvětvími - velký důraz je kladen na udržitelnost, ochranu půdy, životní prostředí, zacházení s odpady ....

Děkujeme partnerům století mendelu

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie rekordu století

Fotogalerie rekordu století

Rekordně dlouhý dožínkový věnec měří přes 100 metrů a…

Máme rekord století!

Máme rekord století!

Rekordně dlouhý dožínkový věnec měří přes 100 metrů a…

Učte se tak, jak se učí tady Tlapák

Učte se tak, jak se učí tady…

Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc. je autorem řady odborných…

Člověk mnoho vydrží, i ty neúspěchy, jestliže má stanoven pevný cíl

Člověk mnoho vydrží, i ty…

Prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc. je spoluautorkou…