Proč jarmark na akademické půdě?

Daniel Falta
Daniel Falta
28.03.2019

Založení nové tradice, velikonočního jarmarku na univerzitě, vysvětluje proděkan Agronomické fakulty Ing. Daniel Falta, Ph.D.

Jako pokračovatelé před 100 lety založené Vysoké školy zemědělské máme stále nejblíže k potravinám samotným a hlavně k jejich původu. Zemědělství a odvětví s ním související je tak stále nedílnou součástí každodenního života všech obyvatel planety. Potěšující je to, že se i Česká veřejnost v poslední době stále více zajímá o původ potravin a tzv. farmářské trhy jsou ve velké oblibě a pokud se podíváme na televizní pořady, velké množství je o vaření, přípravě a hlavně původu kvalitních potravin.

Proto jsme se i my oslovili výrobce a prodejce, kteří mohou doložit původ nabízeného zboží či ty, kteří získali nějaké ocenění kvality. Tím, že je jarmark přímo na univerzitě, můžeme návštěvníkům i spoustu věcí ukázat a vysvětlit. Můžeme tak jak potvrdit či vyvrátit mýty o různých potravinách, zvycích či způsobech získávání potravin.

Věříme tedy, že to bude mít i velký společenský dopad i na další nákupní chování, co se týče potravin. Samozřejmě nesmím opomenout ani to, že "vypěstováním, vychováním zvířete či výrobou potraviny" to nekončí. Zabýváme se i dalšími odvětvími - velký důraz je kladen na udržitelnost, ochranu půdy, životní prostředí, zacházení s odpady ....

Děkujeme partnerům století mendelu

Mohlo by vás zajímat

Fotky z Jarmarku století 13. 4. 2019

Děkujeme za Vaši návštěvu a zveme Vás na další akce pořádané Agronomickou fakultou k příležitosti oslav stého výročí od založení…

Fotky z Jarmarku století od fotobudky Snapster

Fotky z Jarmarku století od…

Byli jste skvělí! Každou vytisknutou fotografií jste…

Slavíme století existence speciálním…

Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně oslaví století existence speciálním pivem s obsahem pseudoobilniny quinoa

Král a Královna Majálesu 2019

Představujeme Vám naše kandidáty na Krále a Královnu Majálesu 2019. Taky se Vám líbí? Dejte jim svůj hlas!